یادگاری که در این گنبد دوار بماند

 

به پیشنهاد دوستان عنوان بالا را عوض کردم !

پیشنهادات شما را هم پذیرا هستم 

 

/ 2 نظر / 16 بازدید
ایلیا

به نظرم این عنوان بهتره:از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر---یادگاری که در این گنبد دوار بماند.«حافظ»

پویا

ساحل دلت را به خدا بسپار ، خودش قشنگ ترین قایق را برایت می فرستد..