/ 1 نظر / 10 بازدید
چرند

اغا مغز این رقم هرچی داری بیار مخرم به شرطی که همش مثل نمونه باشه ته گونی مغز کرم خورده نباشه