/ 1 نظر / 8 بازدید
اصحاب سر

آخه این گله یا علف پس هنوز گل ندیدید ای قمی های بیچاره